Zveřejňujeme

Změna č. 1 Územního plánu Přibice – vydaná dne 16.12.2019

Do změny č. 1 územního plánu Přibice, která byla dne 16. 12. 2019 vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Přibice, a která nabyla účinnosti dne 14. 2. 2020 včetně její dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Přibice, Přibice 348, 691 24  Přibice.

Úplné znění Územního plánu Přibice po změně č. 1 

Do úplného znění územního plánu Přibice po vydání změny č. 1 lze nahlížet na níže uvedených místech:
–  Městský úřad Pohořelice, Odbor stavební, Vídeňská 699, 691 23  Pohořelice
–  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního úřadu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82  Brno
–  Obecní úřad Přibice, Přibice 348, 691 24  Přibice

 

Komunitní centrum Přibice 

 

Rozpočet obce

rok 2022 – zveřejněno 8.12.2021

rok 2021 – zveřejněno 17.12.2020

 

Rozpočtová opatření rok 2022

1/2022– zveřejněno 24.2.2022


Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021

Návrh závěrečného účtu – zveřejněno 3. 5. 2022

Přílohy:

Výkaz Fin 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2021

Inventarizační zpráva k 31.12.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Rozvahavýkaz zisku a ztrátypříloha za rok 2021


Závěrečný účet obce za rok 2020

Závěrečný účet – zveřejněno 30.6.2021

Přílohy:

Výkaz Fin 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2020

Inventarizační zpráva k 31.12.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Rozvahavýkaz zisku a ztrátypříloha za rok 2020

 

Střednědobý výhled rozpočtu

2023-2024 – zveřejněno 8.12.2021

2022-2023 –  zveřejněno 17.12.2020


 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice na rok 2022