Zveřejňujeme

Rozpočet obce

rok 2020 – zveřejněno 17.12.2019

rok 2019 –  zveřejněno 19.12.2018

rok 2018  – zveřejněno 15.12.2017

Rozpočtová opatření rok 2019

1/2019 – zveřejněno 11.3.2019

2/2019 – zveřejněno 22.5.2019

3/2019 – zveřejněno 18.6.2019

5/2019 – zveřejněno 3.9.2019

6/2019 – zveřejněno 27.9.2019

7/2019 – zveřejněno 19.11.2019

8/2019 – zveřejněno 17.12.2019

 

Závěrečný účet obce za rok 2018

Závěrečný účet – zveřejněno 22.5.2019

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Inventarizační zpráva za rok 2018

Výkaz Fin 2-12M

 

Střednědobý výhled rozpočtu

2021-2022 – zveřejněno 17.12.2019

2020-2021 – zveřejněno 19.12.2018

 

Ceník informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice