Zveřejňujeme

Rozpočet obce

rok 2023 – zveřejněno 20.12.2022

rok 2022 – zveřejněno 8.12.2021

 

Rozpočtová opatření rok 2023

1/2023 – zveřejněno 27.2.2023

2/2023 – zveřejněno 21.3.2023

3/2023 – zveřejněno 18.4.2023

4/2023 – zveřejněno 1.3.2023


Závěrečný účet obce za rok 2022

 Závěrečný účet obce za rok 2022 – zveřejněno 1. 6. 2023

Přílohy:

 Výkaz Fin 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2022

 Inventarizační zpráva k 31.12.2022

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

 Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha za rok 2022


Střednědobý výhled rozpočtu

2024-2025 – zveřejněno 20.12.2022

2023-2024 – zveřejněno 8.12.2021


 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice na rok 2023