Zveřejňujeme

Změna č. 1 Územního plánu Přibice – vydaná dne 16.12.2019

Do změny č. 1 územního plánu Přibice, která byla dne 16. 12. 2019 vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Přibice, a která nabyla účinnosti dne 14. 2. 2020 včetně její dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Přibice, Přibice 348, 691 24  Přibice.

Úplné znění Územního plánu Přibice po změně č. 1 

Do úplného znění územního plánu Přibice po vydání změny č. 1 lze nahlížet na níže uvedených místech:
–  Městský úřad Pohořelice, Odbor stavební, Vídeňská 699, 691 23  Pohořelice
–  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního úřadu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82  Brno
–  Obecní úřad Přibice, Přibice 348, 691 24  Přibice

 

Komunitní centrum Přibice 

 

Rozpočet obce

rok 2020 – zveřejněno 17.12.2019

rok 2019 –  zveřejněno 19.12.2018

 

Rozpočtová opatření rok 2019

1/2019 – zveřejněno 11.3.2019

2/2019 – zveřejněno 22.5.2019

3/2019 – zveřejněno 18.6.2019

5/2019 – zveřejněno 3.9.2019

6/2019 – zveřejněno 27.9.2019

7/2019 – zveřejněno 19.11.2019

8/2019 – zveřejněno 17.12.2019

 

Závěrečný účet obce za rok 2018

Závěrečný účet – zveřejněno 22.5.2019

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Inventarizační zpráva za rok 2018

Výkaz Fin 2-12M

 

Střednědobý výhled rozpočtu

2021-2022 – zveřejněno 17.12.2019

2020-2021 – zveřejněno 19.12.2018

 

Ceník informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice