Zveřejňujeme

Změna č. 1 Územního plánu Přibice – vydaná dne 16.12.2019

Do změny č. 1 územního plánu Přibice, která byla dne 16. 12. 2019 vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Přibice, a která nabyla účinnosti dne 14. 2. 2020 včetně její dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Přibice, Přibice 348, 691 24  Přibice.

Úplné znění Územního plánu Přibice po změně č. 1 

Do úplného znění územního plánu Přibice po vydání změny č. 1 lze nahlížet na níže uvedených místech:
–  Městský úřad Pohořelice, Odbor stavební, Vídeňská 699, 691 23  Pohořelice
–  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního úřadu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82  Brno
–  Obecní úřad Přibice, Přibice 348, 691 24  Přibice

 

Komunitní centrum Přibice 

 

Rozpočet obce

rok 2023 – zveřejněno 20.12.2022

rok 2022 – zveřejněno 8.12.2021

rok 2021 – zveřejněno 17.12.2020

 

Rozpočtová opatření rok 2022

1/2022 – zveřejněno 24.2.2022

2/2022 – zveřejněno 23.5.2022

3/2022 – zveřejněno 21.7.2022

4/2022 – zveřejněno 14.9.2022

5/2022 – zveřejněno 21.9.2022

6/2022 – zveřejněno 7.11.2022

7/2022 – zveřejněno 22.11.2022

8/2022 – zveřejněno 20.12.2022


Závěrečný účet obce za rok 2021

Závěrečný účet obce  – zveřejněno 23. 5. 2022

Přílohy:

Výkaz Fin 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2021

Inventarizační zpráva k 31.12.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Rozvahavýkaz zisku a ztrátypříloha za rok 2021

 

Střednědobý výhled rozpočtu

2024-2025 – zveřejněno 20.12.2022

2023-2024 – zveřejněno 8.12.2021

2022-2023 –  zveřejněno 17.12.2020


 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice na rok 2022