Zastupitelstvo obce

Orgány zastupitelstva obce Přibice

Jména abecedně zvolen/a za SNK/stranu
Ing. Miroslav Effenberger, DiS. (SNK ZA ROZVOJ PŘIBIC)
Věra Ficková (SNK PRO PŘIBICE)
Petr Kuchyňka (SNK ZA ROZVOJ PŘIBIC)
Ing. Ondřej Malinovský (KDU-ČSL)
Mgr. Jiří Netolický (SNK ZA ROZVOJ PŘIBIC)
Jiří Prokeš (SNK ZA ROZVOJ PŘIBIC)
Ilona Ruinerová (SNK ZA ROZVOJ PŘIBIC)
Vít Uchytil (SNK ZA ROZVOJ PŘIBIC)
Václav Valášek (SNK ZA ROZVOJ PŘIBIC)
starosta Ing. Miroslav Effenberger, DiS
místostarosta Vít Uchytil
 
finanční výbor předseda Mgr. Jiří Netolický
členové Ilona Ruinerová
Renata Valášková
 
kontrolní výbor předseda Ing. Ondřej Malinovský
členové Irena Doležalová
Ing. Jozef Beňuš