Zastupitelstvo obce

Jména abecedněZvolen/a za stranu/SNK
Ing. Jozef BeňušSNK ZA ROZVOJ PŘIBIC
Ing. Miroslav Effenberger, DiS.
starosta
SNK ZA ROZVOJ PŘIBIC
Věra FickováSNK PRO PŘIBICE
Petr KuchyňkaSNK ZA ROZVOJ PŘIBIC
Ing. Ondřej MalinovskýKDU-ČSL
Mgr. Jiří Netolický
místostarosta
SNK ZA ROZVOJ PŘIBIC
Jiří ProkešSNK ZA ROZVOJ PŘIBIC
Ilona RuinerováSNK ZA ROZVOJ PŘIBIC
Václav ValášekSNK ZA ROZVOJ PŘIBIC

Orgány Zastupitelstva obce Přibice

Finanční výbor 

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

  • předseda: Ilona Ruinerová
  • členové: Renata Valášková, Eva Oblezarová
 
Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

  • předseda: Ing. Ondřej Malinovský
  • členové: Irena Doležalová, Ing. Jozef Beňuš