Zastupitelstvo obce

Jména abecedněZvolen/a za stranu/SNK
Ing. Jozef BeňušSNK ZA ROZVOJ PŘIBIC
Ing. Jan BočekKDU-ČSL
Ing. Miroslav Effenberger, DiS.
starosta
SNK ZA ROZVOJ PŘIBIC
Věra FickováSNK ZA ROZVOJ PŘIBIC
Petr KuchyňkaSNK ZA ROZVOJ PŘIBIC
Ing. Ondřej MalinovskýKDU-ČSL
Mgr. Jiří Netolický
SNK ZA ROZVOJ PŘIBIC
Ing. Nikola Procházková
místostarostka
SNK ZA ROZVOJ PŘIBIC
Václav ValášekSNK ZA ROZVOJ PŘIBIC

Jednací řád Zastupitelstva obce Přibice


Orgány Zastupitelstva obce Přibice

Finanční výbor 

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

  • předseda: Věra Ficková
  • členové: Ilona Ruinerová, Renata Valášková
 
Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

  • předseda: Ing. Ondřej Malinovský
  • členové: Ing. Jan Boček, Ing. Jozef Beňuš