Veřejné zakázky

Seznam připravovaných veřejných zakázek nad 100.000,- Kč pro nejbližší dobu:

1. Realizace chodníku ulice hlavní (jaro/léto 2015)

2. Dětské hřiště nad knihovnou (jaro/léto 2015)

3. Oprava místních komunikací Sliník (jaro/léto 2015)

pokud se chcete stát dodavatelem některé z výše uvedených veřejných zakázek napište mail na starosta@pribice.cz

Zpráva o veřejné zakázce:

” Zateplení obecního hostince”

Lhůta pro podání nabídek k výběrovému řízení byla do 6.1.2015 10,00 hodin.

Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči.

Dne 9.1.2015 se konalo výběrové řízení.

Výběrová komise ve složení Ing. Miroslav Effenberger, DiS., Ing. Václav Procházka, Petr Kuchyňka doporučila  firmu TOMIreko, s.r.o. jako nejvýhodnější.

UchazečNabídková cena

Pořadí

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč1.346.341,-Kč1
KVADROS, a.s., Železná 713/1a, 619 00 Brno1.371.015,-Kč2
VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno1.409.159,-Kč3

“ČOV Přibice – intenzifikace – úvěr”

Dne 11.6.2014 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídky k akci “ČOV Přibice – intenzifikace – úvěr”.

Lhůta pro podání nabídke je do 4.7.2014 do 10,00 hodin.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.

Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči, 1 byl vyřazen pro nesplnění podmínek.

Dne 11.07.2014 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Jan Čábelka

Ing. Pavel Blažek

František Hájek

Ing. Jan Neuer

Ing. Miroslav Šlégl

doporučila firmu Česká spořitelna, a.s. jako nejvýhodnější

Výsledné pořadí
Pořadové číslo
Obchodní firma
Sídlo / místo podnikání
Nabídková cena v Kč
1.
2.
Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4, kont. adresa: Region Jižní Morava – Hodonín, Národní třída 44, 695 16 Hodonín
45244782
319 102,80
2.
1.
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Jeruzalémská 964/4,
110 00 Praha
44848943
443 411,00

“ČOV Přibice – intenzifikace – zhotovitel”

Dne 7.4.2014 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídky k akci “ČOV Přibice – intenzifikace”.

1.kolo výběrového řízení ve kterém probíhá ověření kvalifikačních předpokladů pro zájemce o o účast ve výběrovém řízení na zhotovitele bude ukončeno 12. května, kdy budou zájemci kteří splnili požadované kvalifikační parametry vyzváni k předložení závazných nabídek.
Obdržené nabídky budou poté hodnoceny ve 2. kole výběrového řízení a v měsíci červnu by mohl být znám vítěz na základě rozhodnutí výběrové komise.

Výzva a technická dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.

Ve stanoveném termínu předložilo nabídku 7 uchazečů.

Dne 20.06.2014 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Jan Neuer

František Stankovič

Ing. Jiří Valášek

Ing. David Sochor

Zuzana Kovářová

Ing. Vladimír Koneček

Ing. Stanislav Jelínek

 

doporučila firmu VHS Brno, a.s. jako nejvýhodnější

Výsledné pořadí Poř. číslo Obchodní firma Nabídková cena bez DPH a bez rezervy
1. 4 VHS Brno, a.s. 25 899 167,-
2. 2 PROLES, s.r.o. 26 350 010,-
3. 3 VHZ-DIS,spol. s r.o. 27 899 459,63
4. 5 SYNER VHS Vysočina, a.s. 28 599 999,-

“Obec Přibice -zřízení parkovacích stání před OÚ”

Dne 20.3.2014 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídky k akci ” Obec Přibice – zřízení parkovacích stání před OÚ”.

Zároveň byly osloveny tyto firmy:

Strabag, a.s.

OSP spol. s r.o.

MIKO Neslovice

STAMA, s.r.o.

KaMaStav, s.r.o.

S.I.S., spol. s r.o.

JAPEZ, spol. s r.o.

Stavba a údržba silnic s.r.o., Břeclav

KAT stavební, a.s.

C.Q.E., s.r.o.

Simost, s.r.o.

PM realstav, s.r.o.

Termín ukončení přijímaní nabídek byl stanoven na 03.04.2014 do 15,00 hodin.

Výzva a technická dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.

Ve stanoveném termínu předložilo nabídku 7 uchazečů.

Dne 03.04.2014 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr zhotovitele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Jan Čábelka

Ing. Pavel Blažek

František Hájek

Bc. Václav Smolík, DiS.

Vlastimil Janíček

doporučila firmu Strabag, a.s. jako nejvýhodnější

Výsledné pořadí   Pořadové číslo Obchodní firma Nabídková cena v Kč bez DPH
1. 4. STRABAG, a.s. 832.471,92
2. 1. PM Realstav Invest s.r.o. 873.839,-
3. 7. OSP, spol.s r.o. 939.916,-
4. 5. SIMOST, s.r.o. 985.125,-
5. 6. Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.   999.517,-
6. 2. Stanix Projekt, s.r.o. 1.053.362.95
7. 3. JAPEZ, spol. s r.o. 1.352.554,-

Ukončená výběrová řízení:

 

“Separace a svoz bioodpadů v obci Přibice II”

Dne 20.9.2013 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídky k akci “Separace a svoz bioodpadů v obci Přibice II”.

Zároveň byly osloveny tyto firmy:

ZHT Group, s.r.o.

MAN-ZT, s.r.o.

HITL, s.r.o.

I.Tec Czech, s.r.o.

HYDROCONT CZ, s.r.o.

Alfa Profi, s.r.o.

CTS – servis, a.s.

Termín ukončení přijímaní nabídek byl stanoven na 10.10.2013 do 11,00 hodin.

Výzva a technická dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.

Ve stanoveném termínu předložilo nabídku 5 uchazečů.

Dne 10.10.2013 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Ivana Jurečková

František Stankovič

Ing. Vladimír Koneček

František Hájek

Petr Kuchyňka

Na základě doporučení komise, která byla ustanovena dne 01.10.2013, zastupitelstvo obce Přibice dne 31.10.2013 schválilo smlouvu s firmou CTS servis, a.s..

Smlouva o dílo zde.

 

 

“Protipovodňová opatření obcí Přibice a Ivaň”

Dne 2.9.2013 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídky na akci “Protipovodňová opatření obcí Přibice a Ivaň”.

Výběrové řízení je otevřené, proto nebyly osloveny přímo žádné firmy.

Termín ukončení přijímaní nabídek byl stanoven na 25.09.2013 do 18,00 hodin.

Výzva a technická dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.

Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči.

Dne 10.10.2013 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Ivana Malinovská

Ing. Jiří Valášek

František Hájek

Ing. Jan Čábelka

JuDr. Radomír Salvet

Na základě doporučení komise, která byla ustanovena dne 12.09.2013, zastupitelstvo obce Přibice dne 03.10.2013 schválilo smlouvu s firmou Empemont, s.r.o..

Smlouva o dílo zde.

“Separace a svoz bioodpadů v obci Přibice”

Dne 30.7.2013 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídky na akci “Separace a svoz bioodpadů v obci Přibice”.

Zároveň byly osloveny tyto firmy:

ZHT Group, s.r.o.

MAN-ZT, s.r.o.

HITL, s.r.o.

I.Tec Czech, s.r.o.

HYDROCONT CZ, s.r.o.

Termín ukončení přijímaní nabídek byl stanoven na 19.08.2013 do 18,00 hodin.

Výzva zde.

Technická dokumentace na profilu zadavatele.

Zadávací řízení bylo dne 3.9.2013 zrušeno, více na profilu zadavatele.

 

 

“Rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před hostincem”

Dne 30.7.2013 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídky na akci “Rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před hostincem”.

Zároveň byly osloveny tyto firmy:

Strabag, a.s.

OSP spol. s r.o.

MIKO Neslovice

STAMA, s.r.o.

KaMaStav, s.r.o.

S.I.S., spol. s r.o.

JAPEZ, spol. s r.o.

Stavba a údržba silnic s.r.o., Břeclav

KAT stavební, a.s.

C.Q.E., s.r.o.

Termín ukončení přijímaní nabídek byl stanoven na 21.08.2013 do 15,00 hodin.

Výzva zde.

Technická dokumentace na profilu zadavatele.

Ve stanoveném termínu předložilo nabídku 5 uchazečů.

Dne 22.08.2013 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Jiří Valášek

Vlastimil Janíček

Bc. Václav Smolík, DiS.

Ing. Pavel Blažek

Zdeněk Karásek

doporučila firmu OSP spol. s r.o. jako nejvýhodnější

Uchazeč. č.UchazečCena bez DPHVýsledné pořadí
5.OSP spol. s r. o.1.465.676,- Kč1.
2.SIMOST,s.r.o.1.685.125,- Kč2.
4.PM Realstav, s.r.o.1.697.451,- Kč3.
3.STAMA, s.r.o.1.992.460,- Kč4.
1.C.Q.E., s.r.o.1.998.070,11,- Kč5.

Na základě doporučení komise, která byla ustanovena dne 30.07.2013, zastupitelstvo obce Přibice dne 22.08.2013 schválilo smlouvu s firmou OSP spol. s r.o..

Smlouva o dílo zde.

“ČOV Přibice – intenzifikace” výkon TDI

Dne 24.6.2013 byly písemně osloveny tyto firmy

AP Investing, s.r.o.

Ekologický rozvoj a výstavba, s.r.o.

Garnets Consulting, a.s.

Termín ukončení přijímaní nabídek byl stanoven na 09.07.2013 do 10,00 hodin.

Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči.

Dne 09.07.2013 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Jiří Valášek

František Stankovič

Ing. Vladimír Koneček

Vlastimil Janíček

Bc. Václav Smolík, DiS.

která byla ustanovena dne 25.06.2013, doporučila přidělit zakázku firmě A.P. Investing, s.r.o.

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena.

Na základě doporučení komise zastupitelstvo obce Přibice dne 18.07.2013 schválilo smlouvu s firmou AP Investing, s.r.o.

Smlouva o dílo zde.

Oprava komunikací a chodníku

Dne 17.6.2013 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídky na akci “Oprava komunikací a chodníku”.

Zároveň byly osloveny tyto firmy:

Strabag, a.s.

OSP spol. s r.o.

MIKO Neslovice

STAMA, s.r.o.

KaMaStav, s.r.o.

JAPEZ, spol. s r.o.

Stavba a údržba silnic s.r.o., Břeclav

KAT stavební, a.s.

Termín ukončení přijímaní nabídek byl stanoven na 02.07.2013 do 15,30 hodin.

Výzva zde.

Technická dokumentace k opravě chodníků – 12345.

Technická dokumentace k opravě silnic – 123456789.

Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči.

Dne 02.07.2013 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Jan Čábelka

František Stankovič

Ing. Pavel Blažek

Petr Kuchyňka

Ing. Daniel Klívar

doporučila firmu C.Q.E. s.r.o. jako nejvýhodnější

Výsledné pořadí

 

Pořadové

číslo

Obchodní firmaNabídková cena
v Kč bez DPH
1.2.C.Q.E. s.r.o.894.953,00
2.1.SVÍTIL PLUS s.r.o1.187.121,93
3.

3.

SWIETELSKY STAVEBNÍ S.R.O. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD DOPRAVNÍ STAVBY MORAVA1.238.769,00

která byla ustanovena dne 25.06.2013, doporučila přidělit zakázku firmě C.Q.E., s.r.o.

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena.

Na základě doporučení komise zastupitelstvo obce Přibice dne 18.07.2013 schválilo smlouvu s firmou C.Q.E., s.r.o.

Smlouva o dílo zde. Dodatek č.1Dodatek č. 2Dodatek č. 3.

Multifunkční zařízení

Dne 3.5.2013 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídky na akci”Multifunkční zařízení”.

Zároveň byly osloveny tyto firmy:

Synpro, s.r.o.

Traktorservis_JL, s.r.o.

Agroservis-Holý Jan, f.o.

Wisconsin Engeneering CZ, s.r.o.

Hitl, s.r.o.

SOME JH, s.r.o.

HUSQUARNA Boskovice

Gardentech, s.r.o.

Termín ukončení přijímaní nabídek byl stanoven na 10.05.2013 do 10,00 hodin.

Ve stanoveném termínu předložili nabídku 2 uchazeči.
Dne 10.5.2013 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Jan Čábelka

František Stankovič

Ing. Bc. Vladimír Koneček

Zdeněk Karásek

František Hájek

která byla ustanovena dne 29.04.2013, doporučila přidělit zakázku firmě Gardentech, s.r.o.

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena.

Na základě doporučení komise zastupitelstvo obce Přibice dne 28.5.2013 schválilo smlouvu s firmou Gardentech, s.r.o.

Smlouva o dílo zde.

“ČOV Přibice – intenzifikace” projektová činnost”

Dne 30.04.2013 byla zveřeněna výzva k podání nabídky na akci “ČOV Přibice – intenzifikace” projektová činnost”.

Zároveň byly osloveny tyto firmy:

CENTROPROJEKT, a.s.

ECenviconsult, s.r.o.

DUIS, s.r.o.

Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči.

Dne 15.5.2013 proběhlo otevírání obálek. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Mgr. Marie Bednářová

Ing. Jan Neuer

Zuzana Kovářová

byla ustanovena dne 03.05.2013


Dne 20.5.2013 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Ing. Jiří Valášek

Ing. Jan Čábelka

František Stankovič

Ing. Jan Neuer

Ing. Martin Šťovíček

která byla ustanovena dne 03.05.2013, doporučila přidělit zakázku firmě DUIS, s.r.o.

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena.

Na základě doporučení komise zastupitelstvo obce Přibice dne 28.5.2013 schválilo smlouvu s firmou DUIS, s.r.o.

Smlouva o dílo zde.

Publikace o obci Přibice

Dne 4.3.2013 byla na profilu zadavatele zveřeněna výzva k podání nabídky na akci ” Publikace o obci Přibice”.

Zároveň byly přímo osloveny tyto firmy:

Repropress, s.r.o.

Graphico ideas company, s.r.o.

Arch-polygrafické práce, spol. s r.o.

Artedit

Apage, v.o.s.

Tiskárna Libertas, a.s.

F.R.Z. Agency, s.r.o.

 

Termín ukončení přijímaní nabídek byl stanoven na 20.3.2013 do 10,00 hodin.

Ve stanoveném termínu předložilo nabídku 6 uchazečů.
Dne 21.3.2013 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení:

Eva Hájková
Ing. Ivana Malinovská
František Stankovič
Ing. Jan Čábelka
Ing. Bc. Vladimír Koneček

která byla ustanovena dne 5.3.2013, doporučila přidělit zakázku firmě F.R.Z. agency, s.r.o.

Uchazeč č.UchazečCena bez DPHVýsledné pořadí
1.F.R.Z. agency, s.r.o.117.200,- Kč1.
2.———————————————
3.   

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena.

Na základě doporučení komise zastupitelstvo obce Přibice dne 17. 4. 2013 schválilo smlouvu s firmou F.R.Z. agency s.r.o.

Smlouva o dílo zde.

ČOV Přibice – Intenzifikace

Dne 10. 4. 2012 až do 26.4.2012 byla na úředních deskách zveřejněna výzva k podání nabídky k akci

ČOV Přibice – Intenzifikace“. Zároveň byly přímo osloveny tyto firmy:

AP Investing, s.r.o.
Allowance, s.r.o.
Eurovision, a.s.

 

Termín ukončení přijímání nabídek byl stanoven na 25.4.2012 do 10,00 hodin
Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči.

Dne 25.4.2012 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele ve složení

1. člen:Ing. Jan Čábelka
2. člen:Bc. Václav Smolík, DiS
3. člen:Ing. Karel Kratochvíl
4. člen:Vlastimil Janíček
5. člen:Petr Kuchyňka

jejíž ustanovení a složení bylo zveřejněno na úředních deskách od 13.4.2012 do 7.5.2012, doporučila přidělit zakázku firmě AP Investing, s.r.o.

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena.

Na základě doporučení komise zastupitelstvo obce Přibice dne 3. 5. 2012 schválilo smlouvu s firmou AP Investing.s.r.o.

Smlouva o dílo zde.

20112, Územní plán

Text výzvy: Obec Přibice vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu “Zpracování nového územního plánu obce Přibice včetně SEA”.

Požadavky na zhotovitele:

1, doklad oprávnění k činnosti v této oblasti

2, reference na 3 poslední realizace územních plánů (případně jejich změn)

3, návrh smlouvy na zpracování nového ÚPO a SEA

4, splnění podmínek stanovených odborem územního plánovaní a stavebního řádu JMK ke zpracování územního plánu a jejich zásad dotace

5, převod územního plánu do GIS

O bližší informace pište na e-mail: starosta@pribice.cznebo kontaktujte obecní úřad na tel: 519 432 223.

Nabídky se podávají na obecní úřad písemně nebo elektronicky na e-mail: starosta@pribice.cz

Konečný termín pro doručení nabídek: 27. července 2011 – 14:00.

Vyhlášení výsledků výběrového řízení: 1.8.2011.

Termín předání hotového díla nejpozději: do 28.2.2012.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení zadávacího zřízení. Rozhodujícím kriteriem pro přidělení veřejné zakázky je konečná cena v Kč, u plátců DPH cena vč. DPH.

Zápis o výběru dodavatele veřejné zakázky: “Zpracování nového územního plánu obce Přibice včetně SEA” (20112)

 

Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na obecních internetových stránkách dne 13.7.2011. Zároveň byli přímo osloveni následující architekti:

 

1,Ing.arch. Mariana Horáková, Brno

2,Ing.arch. Milan Hučík, AR projekt, s.r.o., Brno

3,Ing.arch. Barbora Jenčková, Brno

4,Ing.arch. Pavel Klein, KT architekti, Brno

5,Ing.arch. Helena Kočišová, A. VE. Studio, Brno

6,Ing.arch. Jaroslav Poláček, A-Projekt, s.r.o., Znojmo

7,Ing.arch. Josef Kolman, Dobšice

8,Ing.arch. Petr Malý, Olomouc

9,Ing. Marie Psotová, Studio P, Žďár nad Sázavou

10,Ing.arch. Miloslav Sohr Ph.D., Studio Region, Brno

11,Ing.arch. Ladislav Brožek, Ateliér nad Viaduktem, Brno

12,Ing.arch. Jana Benešová, Atelier URBI, spol. s r.o., Brno

13,Ing.arch. Vanda Cíznerová, Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno

14,Ing.arch. Jiří Hála,Atelier pro inv. výstavbu a ÚP, Brno

15,Ing.arch. Ivo Kabeláč, LandStudio, Brno

16,Ing.arch. Alena Košťálová, Brno

17,Ing.arch Stanislav Svoboda, Letovice

 

Termín ukončení přijímání nabídek byl stanoven na 27.7.2011 do 14:00. Ve stanoveném termínu předložilo nabídku 13 uchazečů. Dne 28.7.2011 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele byla složena ze všech zastupitelů obce. Porovnání nabídek jednotlivých uchazečů podle ceny (u plátců DPH včetně DPH):

 

 

 1. Ing.arch. Miloslav Sohr, Ph.D., Studio Region, s.r.o., Brno……..………….. 235.000,-Kč
 2. Ing.arch. Ivona Poláčková, A-Projekt, s.r.o., Znojmo…………………………..298.000,- Kč
 3. Ing.arch. Helena Kočišová, A. VE. Studio, Brno……………………………………318.000,- Kč
 4. Ing.arch. Michal Hadlač,Institut regionálních informací, s.r.o., Brno….359.400,- Kč
 5. Ing.arch. Ladislav Brožek, Ateliér nad Viaduktem, Brno……………………..366.000,- Kč
 6. Ing.arch. Barbora Jenčková, Brno………………………………………………………….376.800,- Kč
 7. Ing.arch. Jiří Hála,Atelier pro inv. výstavbu a ÚP, Brno……………………….384.000,- Kč
 8. Ing.arch. Pavel Klein, KT architekti, Brno……………………………………………..388.800,- Kč
 9. Ing.arch. Mariana Horáková, Brno…………………………………………………………399.800,- Kč
 10. Ing.arch. Vanda Cíznerová, Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o…..492.000,- Kč
 11. Ing.arch. Alena Košťálová, Brno…………………………………………………………….492.000,- Kč
 12. Ing.arch. Jana Benešová, Atelier URBI, spol. s r.o., Brno…………………….528.000,- Kč
 13. Ing.arch. Ivo Kabeláč, LandStudio, Brno………………………………………………720.000,- Kč

 

 

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena, z tohoto důvodu byl vybrán dodavatel:

 

Ing.arch. Miloslav Sohr, Ph.D., Studio Region, IČ:27681921, Zelná 13, 61900 Brno

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

20116, Oprava chodníků ulice Hlavní v délce cca 215m, šířce 1,5m, dobalení krajnice asfaltem, odvodnění; vybudování dešťové vpusti v ulici Rajhradská

Text výzvy: Obec Přibice vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ” Oprava chodníků ulice Hlavní v délce cca 215m, dobalení krajnice asfaltem, odvodnění; vybudování dešťové vpusti v ulici Rajhradská”. Pro podrobný popis stavebních prací pište na e-mail: starosta@pribice.cz, případně kontaktujte obecní úřad na tel: 519 432 223. Nabídky se podávají na obecní úřad písemně nebo elektronicky. Konečný termín pro podávání nabídek: 25. července 2011 – 15:00. Vyhlášení výsledků výběrového řízení: 27.7.2011. Termín realizace stavebních prací: co nejdříve (srpen – září 2011). Rozhodující pro výběr dodavatele je konečná cena vč. DPH. Uchazeč doloží oprávnění k provádění předmětných prací a 3 reference – nejlépe výstavba nebo budování chodníků v obci. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení

 

Zápis o výběru dodavatele na veřejnou zakázku: Opravu chodníků ulice Hlavní v délce cca 215m, šířce 1,5m, dobalení krajnice asfaltem, odvodnění; vybudování dešťové vpusti v ulici Rajhradská (20116)

 

 

Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na obecních internetových stránkách dne 15.7.2011. Zároveň byly přímo osloveny následující firmy nebo živnostníci:

 

1, MiKo, Neslovice

2, Strabag

3, Petr Harašta, Nová Ves

4, STAMA s.r.o., Nosislav

5, KaMaStav, s.r.o., Modřice

6, Ekostavby Brno a.s.

7, SIS silniční stavitelstí, s.r.o., Brno

8, JAPEZ, spol. s r.o., Vranovice

 

 

Termín ukončení přijímání nabídek byl stanoven na 25.7.2011 do 15:00. Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči. Dne 26.7.2011 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele byla složena ze všech zastupitelů obce. Porovnání nabídek jednotlivých uchazečů podle ceny:

 

1, MiKo, Neslovice ……………………………………..……553.590,- vč. DPH

2, STRABAG a.s., Brno ……………………………………490.990,- vč. DPH

3, KaMaStav, s.r.o., Modřice …………………………..537.600,- vč. DPH

 

 

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena, z tohoto důvodu byl vybrán dodavatel:

 

STRABAG a.s., IČ:60838744, Tovární 3, 620 00 Brno

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

20115 – Oprava chodníku u obchodu cca 108m2

 

text výzvy: Obec Přibice vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  Oprava chodníku u obchodu“. Pro podrobný popis stavebních prací pište na e-mail: starosta@pribice.cz, případně kontaktujte obecní úřad na tel: 519 432 223. Nabídky se podávají na obecní úřad písemně nebo elektronicky. Konečný termín pro podávání nabídek: 25. července 2011 – 15:00. Vyhlášení výsledků výběrového řízení: 27.5.2011. Termín realizace stavebních prací: co nejdříve (srpen – září 2011). Rozhodující pro výběr dodavatele je konečná cena vč. DPH. Uchazeč doloží oprávnění k provádění předmětných prací a 3 reference – nejlépe výstavba nebo budování chodníků v obci. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení

 

 

Zápis o výběru dodavatele na veřejnou zakázku: Oprava chodníku u obchodu cca 108 m2 (20115)

 

 

Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na obecních internetových stránkách dne 15.7.2011. Zároveň byly přímo osloveny následující firmy nebo živnostníci:

 

1, MiKo, Neslovice

2, Strabag

3, Petr Harašta, Nová Ves

4, STAMA s.r.o., Nosislav

5, KaMaStav, s.r.o., Modřice

6, Ekostavby Brno a.s.

7, SIS silniční stavitelstí, s.r.o., Brno

8, JAPEZ, spol. s r.o., Vranovice

 

 

Termín ukončení přijímání nabídek byl stanoven na 25.7.2011 do 15:00. Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči. Dne 26.7.2011 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele byla složena ze všech zastupitelů obce. Porovnání nabídek jednotlivých uchazečů podle ceny:

 

1, MiKo, Neslovice ……………………………………..……159.570,- vč. DPH

2, STRABAG a.s., Brno ……………………………………155.305,- vč. DPH

3, KaMaStav, s.r.o., Modřice …………………………..155.520,- vč. DPH

 

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena, z tohoto důvodu byl vybrán dodavatel:

 

STRABAG a.s., IČ:60838744, Tovární 3, 620 00 Brno

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

20114 – Oprava chodníku u kostela cca 140m2

text výzvy: Obec Přibice vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu “ Oprava chodníku u kostela“. Pro podrobný popis stavebních prací pište na e-mail: starosta@pribice.cz, případně kontaktujte obecní úřad na tel: 519 432 223. Nabídky se podávají na obecní úřad písemně nebo elektronicky. Konečný termín pro podávání nabídek: 25. července 2011 – 15:00. Vyhlášení výsledků výběrového řízení: 27.5.2011. Termín realizace stavebních prací: co nejdříve (srpen – září 2011). Rozhodující pro výběr dodavatele je konečná cena vč. DPH. Uchazeč doloží oprávnění k provádění předmětných prací a 3 reference – nejlépe výstavba nebo budování chodníků v obci. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení

 

 

Zápis o výběru dodavatele na veřejnou zakázku: Oprava chodníku u kostela cca 140 m(20114)

 

 

Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na obecních internetových stránkách dne 15.7.2011. Zároveň byly přímo osloveny následující firmy nebo živnostníci:

 

1, MiKo, Neslovice

2, Strabag

3, Petr Harašta, Nová Ves

4, STAMA s.r.o., Nosislav

5, KaMaStav, s.r.o., Modřice

6, Ekostavby Brno a.s.

7, SIS silniční stavitelstí, s.r.o., Brno

8, JAPEZ, spol. s r.o., Vranovice

 

 

Termín ukončení přijímání nabídek byl stanoven na 25.7.2011 do 15:00. Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči. Dne 26.7.2011 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele byla složena ze všech zastupitelů obce. Porovnání nabídek jednotlivých uchazečů podle ceny:

 

1, MiKo, Neslovice ……………………………………..……181.980,- vč. DPH

2, STRABAG a.s., Brno ……………………………………187.588,- vč. DPH

3, KaMaStav, s.r.o., Modřice …………………………..176.400,- vč. DPH

 

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena, z tohoto důvodu byl vybrán dodavatel:

 

KaMaStav s.r.o., IČ:26259486, Brněnská 421, 664 42 Modřice

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

20113 Oprava cyklostezky Sliník cca 370m2

 

 

text výzvy: Obec Přibice vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  Oprava cyklostezky Sliník“. Pro podrobný popis stavebních prací pište na e-mail: starosta@pribice.cz, případně kontaktujte obecní úřad na tel: 519 432 223. Nabídky se podávají na obecní úřad písemně nebo elektronicky. Konečný termín pro podávání nabídek: 25. července 2011 – 15:00. Vyhlášení výsledků výběrového řízení: 27.5.2011. Termín realizace stavebních prací: co nejdříve (srpen – září 2011). Rozhodující pro výběr dodavatele je konečná cena vč. DPH. Uchazeč doloží oprávnění k provádění předmětných prací a 3 reference – opravy komunikací, cyklostezek v obci. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení

 

 

 

Zápis o výběru dodavatele na veřejnou zakázku: Oprava cyklostezky Sliník cca 370 m2 (20113)

 

 

Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na obecních internetových stránkách dne 15.7.2011. Zároveň byly přímo osloveny následující firmy nebo živnostníci:

 

1, MiKo, Neslovice

2, STRABAG a.s., Brno

3, Petr Harašta, Nová Ves

4, STAMA s.r.o., Nosislav

5, KaMaStav, s.r.o., Modřice

6, Ekostavby Brno a.s.

7, SIS silniční stavitelstí, s.r.o., Brno

8, JAPEZ, spol. s r.o., Vranovice

 

 

Termín ukončení přijímání nabídek byl stanoven na 25.7.2011 do 15:00. Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči. Dne 26.7.2011 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele byla složena ze všech zastupitelů obce. Porovnání nabídek jednotlivých uchazečů podle ceny:

 

1, MiKo, Neslovice ……………………………………..…… 149.628,- vč. DPH

2, STRABAG a.s., Brno …………………………………… 128.760,- vč. DPH

3, KaMaStav, s.r.o., Modřice ………………………….. 177.600,- vč. DPH

 

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena, z tohoto důvodu byl vybrán dodavatel:

 

STRABAG a.s., IČ:60838744, Tovární 3, 620 00 Brno

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

20111, stavební úpravy MŠ květen 2011

Obec Přibice vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu “Stavební úpravy MŠ Přibice”. Jedná se zejména o zednické, instalaterské a obkladačské práce na zřízení 2. třídy MŠ a rozšíření stávajícího sociálního zařízení. Pro podrobný popis stavebních prací pište na e-mail: starosta@pribice.cz nebo kontaktujte obecní úřad na tel: 519 432 223. Prohlídka místa stavebních úprav 16.5.2011 – sraz v 10.00 na obecním úřadě Přibice. Nabídky se podávají na obecní úřad písemně nebo elektronicky. Konečný termín pro podávání nabídek: 20. května 2011 – 14:00. Vyhlášení výsledků výběrového řízení: 23.5.2011. Termín realizace stavebních prací: do 20.6.2011.

 

Zápis o výběru dodavatele na stavební úpravy MŠ Přibice – zřízení nové třídy

 

 

Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na obecních internetových stránkách dne 9.5.2011. Zároveň byly přímo osloveny následující firmy nebo živnostníci:

 

 

 

 

1, Koubek Jan, Přibice

2, Japez, Vranovice

3, Vašíček Radek, Blučina

4, PSK, Brno

5, Malachta, s.r.o., Přísnotice

6, Komab, s.r.o., Pohořelice

7, JS ABACUS, srov.o., Hustopeče

8, Stama s.r.o, Nosislav

9, Tušl Václav, Brno

 

 

Termín ukončení přijímání nabídek byl stanoven na 20.5.2011 do 14:00. Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči, 2 uchazeči na výzvu nereagovali a 4 uchazeči svou účast omluvili z kapacitních důvodů. Dne 23.5.2011 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele byla složena ze všech zastupitelů obce. Porovnání nabídek jednotlivých uchazečů podle ceny:

 

1, Radek Vašíček, Blučina …………………………230.000,- vč. DPH

2, Tušl Václav, Brno…………………………………..344.900,- vč. DPH

3, PSK, Brno……………………………………………….349.890,- vč. DPH

 

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena, z tohoto důvodu byl vybrán dodavatel:

 

Radek Vašíček, IČ:72405538, Návrší 190, 664 56 Blučina