Stavby a opravy v obci 2013

    • část obce “Sliník” – zatáčka před železničním přejezdem 
    • ulice “Spodní” – od čp.328 pod čp.346  
    • zatáčka – vojenské bytovky  

Celkové náklady na opravu všech tří úseků činily 1.084.329,40 Kč.