Separace bioodpadů v obci Přibice

Separace bioodpadů v obci Přibice

 

V roce 2013 obec Přibice požádala o dotaci na projekt “Separace a svoz bioodpadů v obci Přibice”. Předmětem projektu bylo pořízení nákladního auta a 5 ks kontejnerů na svoz bioopadu v obci. Obci se podařilo splnit všechny podmínky pro přiznání dotace a spolufinancování z Fondu soudržnosti a ze Státního fondu životního prostředí bylo obci potrzeno.

V listopadu 2013 obec převzala nákladní automobil a 5 ks kontejnerů k vlastní potřebě.

 

Termín realizace akce: květen 2013 – únor 2014.

 Celková cena pořízení auta a kontejnerů: 2.330.696,20 Kč

Spolufinancování:

85% poskytl Fond soudržnosti (EU):  1.793.647,05 Kč

5% poskytl Státní fond životního prostředí ČR:  105.508,00 Kč

10% se podílela obec vlastními náklady: 211.017,95 Kč

_______________________________________________________________

dovybavení auta BONETTI  181.379,00 Kč

nezpůsobilé výdaje dotace  15.633,20 Kč

 

IMG 0023IMG 0039