Rekonstrukce ČOV-intenzifikace

Termín realizace akce: 2014-2015

 Celková cena akce: po ukončení financování celé akce

Spolufinancování: po ukončení financování celé akce

_______________________________________________________________________________________

 

Plánované financování dle Smlouvy č.13141801 SFŽP:

85% podpora Fondu soudržnosti (EU):  20.722.522,00 Kč

5% podpora Státního fondu životního prostředí ČR:  1.218.973,64 Kč

10% vlastními náklady obce: 2.437.947,31 Kč

  • na podíl vlastních nákladů obec získala schválenou podporu od Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve schválené
    výši 1.265.600,00 Kč, která však bude pokryta do 50% celkových vlastních nákladů
  • dle smlouvy tedy č.13141801 bude z 10% vlastních nákladů hradit 5% dotace JMK (1.218.973,66 Kč)
    a 5% obec (1.218.973,66 Kč)

 Celkové náklady projektu: 24.379.472,95 Kč

___________________________________________________________________________________________________

 

3.9.2014

Obci Přibice byla doručena “Smlouva č.13141801 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí”.

 

Stávající stav k 15.8.2014

 

7.8.2014

Během srpna budou zahájeny přípravné a stavební práce na akci.

Stavební práce bude provádět firma VHS Brno, a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení na zhotovitele.

Stavba by měla být ukončena a zkušební provoz ČOV zahájen 1.6.2015, maximální termín dokončení celé stavby je 31.8.2015.

 

31.10.2013

V roce 2013 požádala obec o dotační titul “ČOV Přibice-intenzifikace”.

Dle “Rozhodnutí – SFŽP” nám bude na tuto akci poskytnuta dotace ve výši 85% z evropských fondů a 5% ze státního rozpočtu.

Obec Přibice se bude podílet vlastními finančními prostředky ve výši 10%.