Poplatky

MÍSTNÍ POPLATKY A PLATBY DLE SMLOUVY

Způsoby úhrady:

  • na pokladně obecního úřadu
  • bankovním převodem, č. účtu: 2302151639/2010, Fio banka, a. s.,  (variabilní symbol = číslo domu, příp. bližší specifikace ve zprávě pro příjemce – jména poplatníků, typ poplatku …)
  • nebo složenkou (variabilní symbol = číslo domu)

poplatek

splatnost

částka

za psa 2023

31. března 2023

200 Kč/pes/rok

za svoz odpadů 2023

            —

poplatek zrušen (Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021)

stočné 2023

31. prosince 2023

cena s DPH je 58 Kč za 1 m3

byty: 

směrné číslo* 35 m3 ……………  2.030 Kč/os./rok

rodinné domy: 

směrné číslo* 36 m3 …………… 2.088 Kč/os./rok

*dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

nájem z pozemku 2023

dle smlouvy

dle smlouvy

SPRÁVNÍ POPLATKY

Přihlášení k trvalému pobytu

50 Kč

(občané mladší 15 let od poplatku osvobozeni)

Ověřování pravosti podpisu

30 Kč/podpis

Ověřování shody opisu nebo kopii s listinou

30 Kč/strana

Autorizovaná konverze dokumentů do elektronické/listinné podoby

30 Kč/strana

Poplatky za služby CZECH POINT

První strana/každá další strana

Výpis z Katastru nemovitostí

100 Kč/50 Kč

Výpis z Rejstříku trestů

100 Kč/ —

Výpis z Živnostenského rejstříku

100 Kč/50 Kč

Výpis z Veřejných rejstříků

100 Kč/50 Kč

Výpis z bodového hodnocení řidiče

100 Kč/50 Kč

Výpis z insolvenčního rejstříku

100 Kč/50 Kč

Výpis elektronických receptů pacienta

100 Kč/50 Kč

Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby

100 Kč/50 Kč

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

100 Kč/50 Kč

Místní knihovna

Registrační poplatky za rok

Děti do 15 let

10 Kč

Důchodci

30 Kč

Dospělí

50 Kč

Půjčování lavic

1 pivní set (1 stůl + 2 lavice)

50 Kč/den

Kopírování

A4 černobílá

2 Kč

A4 černobílá oboustranně

4 Kč

A3 černobílá

4 Kč

A4 barevná

10 Kč