Odpady

Informace o odpadovém hospodářství v obci

Efektivně využitá popelnice
Článek
Leták

Kompostovat má smysl!

Kalendář svozu odpadu na rok 2019

Mapa rozmístění kontejnerů na bioodpad, textil a sklo – zde

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr se nachází v zahradě za domem č. 53 v Těšině. Vstup do zahrady je od přejezdu u kolejí. 

Je otevřen každou sobotu v čase od 9:00 do 11:00 hod. 

 

Obecně závazné vyhlášky obce: 

Obecně závazná vyhláška obce Přibice č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – pdf

 

Obecně závazná vyhláška obce Přibice č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  – pdf

  

  

Mapka svozu odpadů v obci

Screenshot 2015-07-02 16.12.13

 

Informace o odpadovém hospodářství v obci

Další materiály k třídění odpadů

Informační brožura STKO – odkaz

Informace k zamykání popelnic – článek

Živnostníci jako původci odpadu – článek

 

Další praktické informace

Rozměry popelnic:

Velká popelnice.

Malá popelnice.

Kontejnery na sklo  

Po obci je rozmístěno celkem 5 dvojic kontejnerů na sklo (čiré, barevné). 

– nad obecním úřadem

– u lokálky

– u horního obchodu

– u hospody U Vdolka

– u bytovek

 

Kontejner na sběr použitého textilu 

Od 1. 6. 2014 je u horního obchodu umístěn kontejner na použitý textil.

Kontejner vyváží firma Revenge, a.s. 1x týdně.

(V případě nedostatečné kapacity je možno počet kontejnerů navýšit.)

 

Kontejnery na bioodpad

7.3.2014 byly v obci Přibice rozmístěny kontejnery na bioodpad.

Do těchto kontejnerů lze vhazovat pouze větve, trávu, listí atp. Umístění:

– ve Sliníku u lípy

– na Hlavní pod lipou

– u garáží u lokálky

– u nových garáží u bytovek

– u Jamy

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informace o změnách ve svozu odpadů v obci  –  pdf

Analýzy potenciálu produkce odpadu k projektu “Nakládání s odpadem v obci Přibice”  –  pdf

Projektová dokumentace k projektu “Nakládání s odpadem v obci Přibice”  –  pdf

Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na služby “Svoz komunálního odpadu na území obce Přibice”  –  pdf

Dotazník –  Inteligentní svoz a nakládání s odpady “ISNO”  –  pdf