Obecní hostinec, č.p.92

V roce 2014 obec Přibice požádala o dotaci na projekt “Obecní hostinec, č.p.92” v rámci Operačního programu Životního prostředí. Předmětem projektu je celkové zateplení obecního hostince a výměna oken a dveří.

Obci se podařilo splnit všechny podmínky pro přiznání dotace a spolufinancování z Fondu soudržnosti a ze Státního fondu životního prostředí bylo obci potrzeno.

 

Termín realizace akce: 2014-2015

 

Celková cena akce: po ukončení všech prací

 

Plánované financování dle rozhodnutí SFŽP:

85% podpora Fondu soudržnosti (EU):  1.054.918,00 Kč

5% podpora Státního fondu životního prostředí ČR:  62.054,00 Kč

10% vlastními náklady obce: 124.108,00 Kč

Celkové náklady projektu s podporou SFŽP: 1.241.080,00 Kč

Nezpůsobilé výdaje v rámci dotace ve výši 599.046,00 Kč bude hradit obec z vlastních finančních prostředků.

Celkové náklady rekonstrukce: 1.840.126,00 Kč