Ke stažení

Místní poplatek ze psů
           – Ohlášení k místnímu poplatku ze psů – formulář
           – Ohlášení zániku poplatkové povinnosti – formulář

Stočné
            – Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod – smlouva
            – Dodatek ke Smlouvě o odvádění a čištění odpadních vod – dodatek
            – Čestné prohlášení na žádost o prominutí placení stočného – čestné prohlášení

Ostatní
            – Dotace pro místní spolky – formulář žádosti