Ke stažení

Místní poplatek ze psů
           – Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
           – Ohlášení zániku poplatkové povinnosti

Stočné
            – Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod
            – Dodatek ke Smlouvě o odvádění a čištění odpadních vod
            – Čestné prohlášení na žádost o prominutí placení stočného

Ostatní
            – Souhlas s vítáním občánků
            – Dotace pro místní spolky – formulář žádosti