Kalendář akcí

 
Úno32023

Dětské duševní zdraví a kdy zpozornět

Práh jižní Morava, z. ú., společně s obcí Přibice Vás srdečně zvou na přednášku na téma: Dětské duševní zdraví a kdy zpozornět. Akce se uskuteční v pondělí 6. února 2023 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Vstup je zdarma. Všichni jste srdečně vítáni. Plakát.

Led172023

Změna sídla obce a obecního úřadu

Oznamujeme, že k datu 1. 1. 2023 došlo ke změně adresy sídla obce a obecního úřadu.

Původní adresa: Přibice 348, 691 24  Přibice

Nová adresa: Přibice 84, 691 24  Přibice

Upozorňujeme občany, kteří mají adresu místa svého trvalého pobytu na adrese úřadu – Přibice 348, že mají povinnost provést výměnu svého občanského průkazu.

Led172023

Tříkrálová sbírka

Charita České republiky děkuje všem občanům za vlídné přijetí Tříkrálových koledníků a za příspěvky do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují svůj čas ve prospěch potřebných. V Tříkrálové sbírce se letos vybralo 42.166,- Kč.

Led22023

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční v sobotu 7. ledna 2023. Koledníci vyjdou ve 14:00 hod. V následujícím týdnu bude možné přispět do sbírky v obchodě paní Sovkové.

Všem dárcům, kteří přispějí do této sbírky, pořádané Charitou Česká republika, moc děkujeme. Výnos tříkrálové sbírky putuje na pomoc lidem v nouzi.

Led22023

Harmonogram svozu odpadu

Pro272022

Vánoční koncert

Ve čtvrtek 29. prosince 2022 se v 18:00 hod. v sále Komunitního centra Přibice koná Vánoční koncert s DH Šohajka. Vstupenky je možné koupit v předprodeji na obecním úřadě (27.12.2022 7:30-15:00 hod; 28.12.2022 7:30-12:00 hod.), v den koncertu budou k prodeji na místě.

Pro232022

Provoz obecního úřadu ke konci roku

27.12.2022 …… 7:30-15:00 hod.

28.12.2022 …… 7:30-12:00 hod.

29.-30.12.2022 …… zavřeno

Pro222022

Provozní doba knihovny

Ve dnech 27. a 28. prosince 2022 bude místní knihovna uzavřená.