Investice

Pořízení fotovoltaické elektrárny pro obec Přibice

Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmětem projektu je výstavba FVE na KD a ČOV v Přibicích.
Výkon FVE na KD je 49,61 kWp, akumulace 36 kWh. Výkon FVE instalované na ČOV je 19,68 kWp, akumulace 46,8 kWh. Realizací projektu dojde ke snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů 135,47 MWh/rok, k úspoře emisí CO
2 44,81 t/rok, výroba energie z OZE bude představovat celkem 65 MWh/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 4 589 119,19 Kč

Příspěvek Modernizačního fondu: 2 249 718,90 Kč

Příspěvek žadatele: 2 339 400,29 Kč

Termín realizace projektu: 08/2022 – 08/2023 

 

 BANNER ke stažení v pdf