Změna čísla účtu obce

By | 28. 2. 2022
Datum: 28. 2. 2022
Čas: 12:00 am - 12:00 am

Obec Přibice informuje, že nové číslo účtu obce vedené u České spořitelny je: 5810283359/0800.

Číslo účtu vedené u Sberbank CZ 4060026614/6800 je zrušeno.

Category: