Zhoršená kvalita pitné vody

By | 22. 6. 2021
Datum: 22. 6. 2021
Čas: 12:00 am - 12:00 am

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala naší a.s. Rozhodnutí o omezení používání nejakostní pitné vody č.j.: KHSJM 35800/2021/BV/HOK , které přikládám v příloze.

V současné době stále probíhá v souladu s §4 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, zjišťování a prověřování příčiny zvýšeného obsahu dusičnanů v dodávané vodě.

Tuto situaci řešíme ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví.

O vývoji situace Vás budeme informovat.

Category: