Ukončení služby MESOH

By | 21. 7. 2021
Datum: 21. 7. 2021
Čas: 12:00 am - 12:00 am

Obec ukončila z důvodu navyšování nákladů spolupráci s firmou zabezpečující evidenci odpadů – MESOH. Evidenci odpadů pro nás povede přímo firma STKO, která odpady v naší obci sváží. S ohledem na velmi dobrou vytříděnost odpadů v naší obci se plánuje od roku 2022 úplné zrušení poplatku za svoz odpadu. Pokud se výborná vytříděnost udrží, nebude poplatek znovu zaveden.  Dokud se produkce odpadu nebude navyšovat, nebude se ani poplatek znovu zavádět. Co se týká evidence množství odpadů, bude je dělat firma STKO, která odpady sváží. Zrušení poplatku bude zároveň kompenzování zvýšené daně z nemovitosti.

Category: