Tříkrálová sbírka

By | 2. 1. 2020
Datum: 2. 1. 2020
Čas: 12:00 am - 12:00 am

Tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční v sobotu 4. ledna 2020 od 14:00 hod. Sraz koledníků je ve 13:30 hod. na obecním úřadě.  Rádi uvítáme  nové posily – koledníky z řad rodičů i dětí. Poté bude možné přispět do sbírky i v obchodě paní Sovkové, a to do soboty 11. ledna 2020.

Všem dárcům, kteří přispějí do této sbírky pořádané Charitou Česká republika, moc děkujeme. Vybrané peníze budou použity především na projekty péče o lidi bez domova, péče o seniory a další, a to v našem regionu.

Category: