Tříkrálová sbírka

By | 19. 1. 2022
Datum: 19. 1. 2022
Čas: 12:00 am - 12:00 am

Charita České republiky děkuje všem občanům za vlídné přijetí Tříkrálových koledníků a za příspěvky do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují svůj čas ve prospěch potřebných. V Tříkrálové sbírce se letos vybralo 42.855,- Kč.

Category: