Tříkrálová sbírka

By | 26. 1. 2021
Datum: 26. 1. 2021
Čas: 12:00 am - 12:00 am

Oblastní charita Břeclav a místní koledníci děkují všem dárcům, kteří letos přispěli na Tříkrálovou sbírku. V obci se vybralo celkem 19.771,- Kč. Účelem sbírky je především pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám, a to zejména v našem regionu. Děkujeme také všem, kteří pokladničky celou dobu opatrovali.

Category: