Tříkrálová sbírka

By | 13. 1. 2020
Datum: 13. 1. 2020
Čas: 12:00 am - 12:00 am

Charita Česká republika děkuje všem občanům za vlídné přijetí Tříkrálových koledníků a za příspěvky do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují svůj čas ve prospěch potřebných. V Tříkrálové sbírce se letos vybralo 34.220 Kč, v loňském roce to bylo 32.435 Kč.

Category: