Přestěhování obecního úřadu

By | 16. 12. 2021
Datum: 16. 12. 2021

Obecní úřad byl přestěhován do 1. patra budovy Komunitního centra, do části bývalého liďáku (do stejných prostor původního obecního úřadu) na adrese Přibice 84.

K formální změně sídla na adresu Přibice 84 dojde k datu 1. 3. 2022.

Nové telefonní kontakty:

podatelna: +420 702 106 066

účtárna: +420 739 385 625

Category: