Přerušení dodávky elektrické energie

By | 2. 9. 2020
Datum: 2. 9. 2020
Čas: 12:00 am - 12:00 am

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 17. září 2020.

od 7:00 do 11:30 hod. Vypnutá oblast: Přibice východní a jižní část obce: – hlavní od č.p. 34 a 37 směr Vranovice po konec obce, – u trati od č.p. 235, 238, 51, 52 směr Vranovice, – od č.p. 254 po č.p. 37, – od č.p. 99 a 94 u OU směr hřiště a kasárna, – u hřbitova až k rybníku resp. ke kasárnám, Ivaň lokalita kasárna, Odběratelská trafostanice FVE Ivaň Kasárna (č. 701918) – VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ . Mapa.

od 11:30 do 16:00 hod. Vypnutá oblast: Přibice od Pohořelic po č.p. 225, 415, 427, 382, 53, 56, 39, 370, 92 a 97. Mapa.


Category: