Přerušení dodávky elektrické energie

By | 7. 4. 2021
Datum: 7. 4. 2021
Čas: 12:00 am - 12:00 am

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dojde k přerušení dodávky elektrické energie:

  • 23. 4. 2021 od 8:00 do 10:00 hod. Vypnutá oblast: Přibice od Pohořelic po čp. 225, 415, 427, 240, 53, 54, 39, 370, 92 a 97. Mapa.
  • 23. 4. 2021 od 12:00 do 14:00 hod. Vypnutá oblast: Přibice jižní část obce od čp. 98, 99, 408 a 393 po čp. 428, 354, 352 a 178. Mapa.
  • 27. 4. 2021 od 8:00 do 10:00 hod. Vypnutá oblast: Přibice – část obce od čp. 94 a OÚ vých. směrem po čp. 347 a 447 a po hlavní ulici, – východní část obce od čp. 235 a 238 podél trati po čp 365 a 477, – od čp. 365 a 477 jižně a od čp. 51, 52, 254 po hlavní, – od 37, 35, 34 na hlavní ulici po konec obce směr Vranovice. Mapa.
  • 27. 4. 2021 od 12:00 do 14:00 hod. Vypnutá oblast: Přibice – nová výstavba za čp. 447 po trafostanici Hájek. (Svobodný Hájek)
Category: