Pomoc obcím postiženým tornádem

By | 28. 6. 2021

Datum přidání: 28. 6. 2021

Na obecním úřadě Přibice je umístěna pokladnička na finanční sbírku.

Transparentní účty nejvíce postižených obcí:

Obce v zasažené oblasti mají v současné době dostatek materiální pomoci (jsme v kontaktu přímo např. se starostkou Mikulčic) a je pro ně vhodnější spíše finanční podpora, za kterou pořídí přesně to, co aktuálně budou potřebovat. Proto obec Přibice upouští od materiální sbírky.

Category: