Kvalita vody

By | 16. 8. 2021
Datum: 16. 8. 2021
Čas: 12:00 am - 12:00 am

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala Rozhodnutí o určení mírnějšího hygienického limitu. Tímto rozhodnutím byl stanoven mírnější hygienický limit pro ukazatel dusičnany 80 mg/l a povolena maximální hodnota v ukazateli amonné ionty 1 mg/l ve vodě distribuované vodovodem v naší obci.

Aktuální informace a výsledky rozborů v ukazateli dusičnany a amonné ionty jsou nově k dispozici na webu VaK Břeclav.

Category: