Kvalita pitné vody

By | 14. 6. 2021
Datum: 14. 6. 2021
Čas: 12:00 am - 12:00 am

Vodovody a kanalizace Břeclav upozorňují na zhoršení kvality vody na prameništi Nová Ves, která je zdrojem pro naši obec. Je možné, že voda v rozvodné vodovodní síti obce může mít vyšší obsah dusičnanů než stanoví vyhláška č. 252/2004 Sb., v platném znění. Z tohoto důvodu vodu z vodovodu do odvolání není doporučeno používat pro přípravu kojenecké stravy a doporučuje se omezit její spotřebu u dětí do cca 5 let, těhotných žen a chronicky nemocných osob.

Category: