Dotazníkové šetření

By | 14. 5. 2021
Datum: 14. 5. 2021
Čas: 12:00 am - 12:00 am

V týdnu od 17. do 21. května 2021 budou studenti Masarykovy univerzity provádět v naší obci dotazníkové šetření s obyvateli, kteří vlastní nějakou zemědělskou půdu. Jedná se o šetření v rámci projektu Technologické agentury ČR, jehož cílem je zachytit, jak lidé přemýšlejí o způsobu hospodaření a využití půdy ve vazbě na proměny české krajiny (s důrazem na zesilující sucho).

Category: