Dětské hřiště TJ Přibice

 Realizace: leden – červen 2014

Místo: fotbalové hřiště TJ Přinice

Příspěvek obce: 50 000 Kč