Aktuality – informace

Jednání zastupitelstva obce

Datum přidání: 18. 6. 2021

V úterý 29. června 2021 se v zasedací místnosti obecního úřadu koná 20. jednání Zastupitelstva obce Přibice, začátek je v 18:00 hod. Pozvánka s programem je vyvěšena na úřední desce.

Návštěvnické centrum Mušov

Datum přidání: 18. 6. 2021

Informace o cestování v JMK

Datum přidání: 18. 6. 2021

Přehled akcí a aktuální a připravované výluky a omezení v dopravě v Brně a JMK. Informace.

Očkování

Datum přidání: 18. 6. 2021

MUDr. Petr Bartl oznamuje pacientům, že je možné očkovat se proti Covid-19 vakcínou Moderna v ordinaci ve Vranovicích. Zájemci o toto očkování mohou volat na číslo 519 433 332 na domluvu termínu. Přihlásit se mohou i neregistrovaní pacienti nad 16 let věku.

Krojované hody

Datum přidání: 18. 6. 2021

Návrh jízdních řádů

Datum přidání: 16. 6. 2021

Správa železnic zveřejnila návrh JŘ pro rok 2022. Online dostupný na https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-na-rok-2022. Souhrn tratí pro území JMK + tratě s objednávkou JMK – dokument PDF.


Odečty vodoměrů

Datum přidání: 14. 6. 2021

VaK Břeclav oznamují, že od  14. do 18. června 2021 budou provádět odečty vodoměrů. Žádáme občany, kteří mají vodoměr umístěný doma nebo na nepřístupném místě, aby vyvěsili stav na viditelné místo. Pracovník VaK nebude chodit do domů, pouze zanechá upozornění. Nebude-li stav vyvěšen, bude stav proveden odhadem.

Kvalita pitné vody

Datum přidání: 14. 6. 2021

Vodovody a kanalizace Břeclav upozorňují na zhoršení kvality vody na prameništi Nová Ves, která je zdrojem pro naši obec. Je možné, že voda v rozvodné vodovodní síti obce může mít vyšší obsah dusičnanů než stanoví vyhláška č. 252/2004 Sb., v platném znění. Z tohoto důvodu vodu z vodovodu do odvolání není doporučeno používat pro přípravu kojenecké stravy a doporučuje se omezit její spotřebu u dětí do cca 5 let, těhotných žen a chronicky nemocných osob.

Krojované hody Přibice

Datum přidání: 7. 6. 2021

Tradiční krojované hody se konají 26. a 27. června 2021. K tanci a poslechu hraje DH Dambořanka. Plakát s programem.

Provoz knihovny

Datum přidání: 2. 6. 2021

Od června do konce prázdnin bude místní knihovna otevřena v úterý v čase 15:30-18:30 hod.

Den dětí

Datum přidání: 31. 5. 2021

V sobotu 5. června 2021 se od 14:00 hod. na fotbalovém hřišti koná dětský den.

Noc kostelů

Datum přidání: 24. 5. 2021

V letošním roce se poprvé zúčastní celostátní akce Noc kostelů kostel svatého Bartoloměje v Ivani. Program.

Dotazníkové šetření

Datum přidání: 14. 5. 2021

V týdnu od 17. do 21. května 2021 budou studenti Masarykovy univerzity provádět v naší obci dotazníkové šetření s obyvateli, kteří vlastní nějakou zemědělskou půdu. Jedná se o šetření v rámci projektu Technologické agentury ČR, jehož cílem je zachytit, jak lidé přemýšlejí o způsobu hospodaření a využití půdy ve vazbě na proměny české krajiny (s důrazem na zesilující sucho).

Rybářský kurz

Datum přidání: 10. 5. 2021

Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Vranovice oznamuje, že v sobotu 15. května 2021 v 16:00 hod. se bude konat kurz pro dospělé a mládež od 16 let, který je podmínkou pro získání prvního rybářského lístku. Kurz proběhne v obci Vranovice na rybářské chatě. Přihlásit se mohou i zájemci z okolních obcí. Bližší informace a přihlášky lze podat u pana Luboše Mrkvici na tel. 702 066 505 nebo email: mrsmovranovice@seznam.cz

Jednání zastupitelstva obce

Datum přidání: 10. 5. 2021

V pondělí 17. května 2021 se v zasedací místnosti obecního úřadu koná 19. jednání Zastupitelstva obce Přibice, začátek je v 19:00 hod. Pozvánka s programem je vyvěšena na úřední desce.

Jarní jarmark

Datum přidání: 3. 5. 2021

V sobotu 15. května 2021 se od 9:00 do 13:00 hod. na place u obecního hostince koná jarní jarmark. Zájemci o prodej na jarmarku se mohou hlásit na obecním úřadě do pátku 14. května 2021. Plakát.

Upozornění pro chovatele psů

Datum přidání: 3. 5. 2021

Myslivecké sdružení Vranovice-Přibice žádá občany, aby při venčení svých psů, měli tyto na vodítku, popřípadě s náhubkem. V minulém týdnu došlo k otravě loveckého psa a několika dalších psů v naší honitbě. Žádáme občany, aby své psy měli neustále pod dohledem. V případě, že pes něco sní a začne slintat nebo zvracet, okamžitě vyhledejte veterinárního lékaře.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum přidání: 30. 4. 2021

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 20.5.2021 od 7:30 do 15:30 hod. Vypnutá oblast: ulice Hlavní od křižovatky ke hřišti po konec obce směrem na Ivaň (čp. 163 – 354), ulice Ke Hřišti + dům čp. 194, ČOV, kabiny. Mapa.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum přidání: 26. 4. 2021

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 13. 5. 2021 od 7:30 do 14:00 hod. Vypnutá oblast: Přibice bytovky čp. 175, 176, 177, 178 + garáže. Mapa.

Stárkovský sběr železa

Datum přidání: 12. 4. 2021

V sobotu 17. dubna 2021 od 8:00 hod. bude probíhat v naší obci sběr železného šrotu. Železný šrot prosím nachystejte před Váš dům, s velkými kusy Vám stárci pomohou. Výtěžek sběru bude použit na organizaci letošních hodů. Dotazy směřujte na Jana Effenbergera tel.: 605 089 738.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Datum přidání: 8. 4. 2021

V důsledku protiepidemických opatření byla prodloužena možnost sečíst se online až do 11. 5. 2021. Informace ke sčítání. Leták.

Místní knihovna

Datum přidání: 8. 4. 2021

Od 12. dubna 2021 bude opět otevřená místní knihovna. Provozní doba je vždy v úterý a ve středu v čase 15:30-18:30 hod.

Kompostéry

Datum přidání: 8. 4. 2021

Od pondělí 12. dubna 2021 bude obec vydávat kompostéry. Zájemci si je mohou vyzvednou na obecním úřadě v úřední dny (pondělí a středa 7:30-12:00 a 13:00-17:00 hod.).

Přerušení dodávky elektrické energie

Datum přidání: 7. 4. 2021

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dojde k přerušení dodávky elektrické energie:

  • 23. 4. 2021 od 8:00 do 10:00 hod. Vypnutá oblast: Přibice od Pohořelic po čp. 225, 415, 427, 240, 53, 54, 39, 370, 92 a 97. Mapa.
  • 23. 4. 2021 od 12:00 do 14:00 hod. Vypnutá oblast: Přibice jižní část obce od čp. 98, 99, 408 a 393 po čp. 428, 354, 352 a 178. Mapa.
  • 27. 4. 2021 od 8:00 do 10:00 hod. Vypnutá oblast: Přibice – část obce od čp. 94 a OÚ vých. směrem po čp. 347 a 447 a po hlavní ulici, – východní část obce od čp. 235 a 238 podél trati po čp 365 a 477, – od čp. 365 a 477 jižně a od čp. 51, 52, 254 po hlavní, – od 37, 35, 34 na hlavní ulici po konec obce směr Vranovice. Mapa.
  • 27. 4. 2021 od 12:00 do 14:00 hod. Vypnutá oblast: Přibice – nová výstavba za čp. 447 po trafostanici Hájek. (Svobodný Hájek)

Přerušení dodávky elektrické energie

Datum přidání: 24. 3. 2021

V úterý 6. dubna 2021 bude od 12:00 do 14:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v části obce. Vypnutá oblast: Přibice – chata v zahrádkářské kolonii k/635 Ivaň – areál bývalých kasáren, přilehlé sportoviště. Oznámení EG.D.