Aktuality – informace

Vranovice – pozvánka na akci a plavání

Datum přidání: 22. 9. 2021

Obecní knihovna Vranovice pořádá 1. října 2021 Noc na Titaniku. Plakát.

Výukový bazén U Floriánka pořádá volné plavání pro rodiče s dětmi a kondiční plavce. Plakát.

Jednání zastupitelstva obce

Datum přidání: 17. 9. 2021

Ve středu 29. září 2021 se v zasedací místnosti obecního úřadu koná 21. jednání Zastupitelstva obce Přibice, začátek je v 18:00 hod. Pozvánka s programem je vyvěšena na úřední desce.

Lékaři Vranovice

Datum přidání: 15. 9. 2021

V týdnu od 20. do 24. září 2021 bude z důvodu dovolené upravená ordinační doba:

Nabídka práce

Datum přidání: 15. 9. 2021

Domov se zvláštním režimem ve Vranovicích hledá pečovatelky. Bližší informace naleznete v letáku.

Odstávka elektrické energie

Datum přidání: 14. 9. 2021

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 5. října 2021 od 7:30 do 17:00 hod.

Vypnutá oblast: – areál bývalých kasáren u Přibic, – zahrádky u nové trafostanice Za Kapličkou, Odběratelská trafostanice FVE Ivaň Kasárna (č. 701918) – VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ, Přibice východní a jižní část obce: – hlavní od č.p. 34 a 37 směr Vranovice po konec obce, – u trati od č.p. 235, 238, 51, 52 směr Vranovice, – od č.p. 254 po č.p. 37, – od č.p. 99 a 94 u OU směr hřiště a kasárna, – u hřbitova až k rybníku resp. ke kasárnám,

Mapa vypnuté oblasti.

Očkování psů

Datum přidání: 13. 9. 2021

V sobotu 18. září 2021 se od 8:30 do 10:00 hod. u obecního úřadu uskuteční očkování psů proti vzteklině.

Den otevřených dveří v líhni v Přísnoticích

Datum přidání: 8. 9. 2021

Společnost INTEGRA pořádá 18. září 2021 den otevřených dveří v líhni Přísnoticích. Plakát s programem.

Náborové závody v atletice

Datum přidání: 6. 9. 2021

TJ Sokol Přísnotice oddíl atletiky pořádá ve středu 8. září 2021 náborové závody. Plakát.

Nabídka práce

Datum přidání: 3. 9. 2021

ZŠ a MŠ Přibice hledá uklízečku do mateřské školy na úvazek 0,5. Pro více informací volejte na tel. číslo 723 913 851.

Výstava růží

Datum přidání: 2. 9. 2021

Hortiscentrum Židlochovice pořádá 11. a 12. září 2021 výstavu růží. Pozvánka.

Rybářský víkend

Datum přidání: 31. 8. 2021

Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Vranovice pořádá 4. a 5. září 2021 rybářské závody. Pozvánka.

Noc sklepů Velké Němčice

Datum přidání: 30. 8. 2021

Spolek velkoněmčických vinařů srdečně zve všechny milovníky vinného moku na další ročník Noci otevřených sklepů ve Velkých Němčicích, která se koná v sobotu 11. září 2021 od 14 hodin. Plakát.

Vlasatické posezení u burčáku

Datum přidání: 30. 8. 2021

Vinaři z Vlasatic Vás srdečně zvou na posezení u burčáku, které se koná v sobotu 11. září 2021 od 14:00 hod. Plakát.

Babské hody

Datum přidání: 25. 8. 2021

Přibické stárky Vás srdečně zvou na desáté babské hody, které se konají v sobotu 28. srpna 2021. K tanci a poslechu hraje DH Pivoňka. Plakát s programem.

Kvalita vody

Datum přidání: 16. 8. 2021

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala Rozhodnutí o určení mírnějšího hygienického limitu. Tímto rozhodnutím byl stanoven mírnější hygienický limit pro ukazatel dusičnany 80 mg/l a povolena maximální hodnota v ukazateli amonné ionty 1 mg/l ve vodě distribuované vodovodem v naší obci.

Aktuální informace a výsledky rozborů v ukazateli dusičnany a amonné ionty jsou nově k dispozici na webu VaK Břeclav.

Uzavírka komunikace

Datum přidání: 16. 8. 2021

Ve dnech 17.-18. srpna 2021 bude uzavřena komunikace na konci obce směrem na Ivaň. Důvodem je oprava kanalizace před domem čp. 166.

Mobilní očkování proti covid-19

Datum přidání: 12. 8. 2021

Ve čtvrtek 19. srpna 2021 v Pohořelicích. Více informací na letáku.

Odečty plynoměrů

Datum přidání: 12. 8. 2021

V pondělí 16. srpna 2021 bude pracovník firmy Montgas Hodonín zapisovat stavy plynoměrů k ročnímu vyúčtování plynu. Žádáme tímto odběratele o zpřístupnění plynoměrů, odemčení visacích a dozických zámků plynoměrových skříní, aby bylo umožněno bezproblémové a správné odečtení stavu plynoměru. Pracovník plynoměry fotí, proto je nutné odemčení skříněk. Prověřte prosím technický stav skříněk, aby při otevření nedošlo k jejich poškození, a přístupnost k plynoměrům. Zapisovat se budou všechny plynoměry, tedy i těch odběratelů, kteří přešli k jinému prodejci plynu.

Zhoršená kvalita vody

Datum přidání: 6. 8. 2021

Vak Břeclav upozorňují, že z důvodu poruchy na vodovodním přivaděči a nezbytné změně systému dodávky vody do vodovodní sítě obce, dojde ke krátkodobému (max. do neděle 8.8.2021) zhoršení kvality dodávané vody zejména v obsahu dusičnanů a je možné, že bude překročen limit stanovený vyhláškou č.252/2004 Sb., v platném znění.

Po dobu tohoto zhoršení kvality dodávané vody:

  • Voda nesmí být používána k přípravě kojenecké stravy – děti do 1 roku
  • Omezení používání vody pro těhotné ženy (nahrazení poloviny denní spotřeby)
  • Omezení používání u dětí do dovršení 3 let věku (nahrazení poloviny denní spotřeby)
  • Doporučení nahradit vodu při vaření pro děti do 3 let, zejména při delším varu
  • Doporučení nahradit vodu při vaření u těhotných žen, zejména při delším varu

Odečty elektroměrů

Datum přidání: 3. 8. 2021

Společnost EG.D člen skupiny E.ON Česká republika, s.r.o., bude v naší obci od 10. do 12. srpna 2021 provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování. Z důvodu pandemie coronaviru, žádáme všechny občany, kteří  mají elektroměr umístěný uvnitř domácnosti, aby stavy elektroměrů napsali na lístek na viditelné místo. Odečty se budou provádět na všech elektroměrech bez rozdílu dodavatele el. energie. Za maximální vstřícnost předem děkujeme všem občanům.

Finanční příspěvek na nákup balené vody

Datum přidání: 28. 7. 2021

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav bude jako kompenzaci zhoršené kvality vody poskytovat ohroženým skupinám osob finanční příspěvek na nákup balené vody. Více informací a formulář žádosti.

Poděkování za štědrost pro oběti postižené tornádem

Datum přidání: 28. 7. 2021

V pokladničce umístěné na obecním úřadě bylo vybráno celkem 37.400,- Kč, zastupitelstvo obce schválilo dalších 120.000,- Kč. Stárci na benefičním růžičkovém sóle pro oběti tornáda vybrali neuvěřitelných 22.970,- Kč a ze zisku z hodů poskytli stárci dalších 29.030,- Kč. Veškeré vybrané finance byly odeslány na transparentní účty obcí Mikulčice, Lužice, Hrušky a Moravská Nová Ves rovným dílem. Celkem tak z Přibic z těchto zdrojů odešlo 209.400,- Kč. Děkujeme!

Dr. Klaun

Datum přidání: 26. 7. 2021

Od 28. července do 2. srpna 2021 bude v naší obci probíhat celorepubliková veřejná sbírka nadačního fondu Chance 4 Children (šance pro děti), na podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, vybavenost dětských koutků a na vzdělávání dětí. Bližší informace Vám sdělí označený zmocněnec nadačního fondu pan Vaněk.

Osada Markomanů a muzejní noc

Datum přidání: 26. 7. 2021

Pozvánka na akci Návštěvnického centra Mušov – Brána do Římské říše, která se koná 6.-8. srpna 2021.

Ukončení služby MESOH

Datum přidání: 21. 7. 2021

Obec ukončila z důvodu navyšování nákladů spolupráci s firmou zabezpečující evidenci odpadů – MESOH. Evidenci odpadů pro nás povede přímo firma STKO, která odpady v naší obci sváží. S ohledem na velmi dobrou vytříděnost odpadů v naší obci se plánuje od roku 2022 úplné zrušení poplatku za svoz odpadu. Pokud se výborná vytříděnost udrží, nebude poplatek znovu zaveden.  Dokud se produkce odpadu nebude navyšovat, nebude se ani poplatek znovu zavádět. Co se týká evidence množství odpadů, bude je dělat firma STKO, která odpady sváží. Zrušení poplatku bude zároveň kompenzování zvýšené daně z nemovitosti.