Aktuality – informace

Finanční příspěvek na nákup balené vody

Datum přidání: 28. 7. 2021

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav bude jako kompenzaci zhoršené kvality vody poskytovat ohroženým skupinám osob finanční příspěvek na nákup balené vody. Více informací a formulář žádosti.

Poděkování za štědrost pro oběti postižené tornádem

Datum přidání: 28. 7. 2021

V pokladničce umístěné na obecním úřadě bylo vybráno celkem 37.400,- Kč, zastupitelstvo obce schválilo dalších 120.000,- Kč. Stárci na benefičním růžičkovém sóle pro oběti tornáda vybrali neuvěřitelných 22.970,- Kč a ze zisku z hodů poskytli stárci dalších 29.030,- Kč. Veškeré vybrané finance byly odeslány na transparentní účty obcí Mikulčice, Lužice, Hrušky a Moravská Nová Ves rovným dílem. Celkem tak z Přibic z těchto zdrojů odešlo 209.400,- Kč. Děkujeme!

Dr. Klaun

Datum přidání: 26. 7. 2021

Od 28. července do 2. srpna 2021 bude v naší obci probíhat celorepubliková veřejná sbírka nadačního fondu Chance 4 Children (šance pro děti), na podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, vybavenost dětských koutků a na vzdělávání dětí. Bližší informace Vám sdělí označený zmocněnec nadačního fondu pan Vaněk.

Osada Markomanů a muzejní noc

Datum přidání: 26. 7. 2021

Pozvánka na akci Návštěvnického centra Mušov – Brána do Římské říše, která se koná 6.-8. srpna 2021.

Ukončení služby MESOH

Datum přidání: 21. 7. 2021

Obec ukončila z důvodu navyšování nákladů spolupráci s firmou zabezpečující evidenci odpadů – MESOH. Evidenci odpadů pro nás povede přímo firma STKO, která odpady v naší obci sváží. S ohledem na velmi dobrou vytříděnost odpadů v naší obci se plánuje od roku 2022 úplné zrušení poplatku za svoz odpadu. Pokud se výborná vytříděnost udrží, nebude poplatek znovu zaveden.  Dokud se produkce odpadu nebude navyšovat, nebude se ani poplatek znovu zavádět. Co se týká evidence množství odpadů, bude je dělat firma STKO, která odpady sváží. Zrušení poplatku bude zároveň kompenzování zvýšené daně z nemovitosti.

Rybáři

Datum přidání: 19. 7. 2021

Moravský rybářský svaz, z. s. ps Vranovice své členy na výroční členskou schůzi, která se koná v neděli 25. července 2021 v 10:00 hod. v penzionu Veritas. Program je k nahlédnutí na www.movranovice.cz

Praktický lékař pro děti a dorost Vranovice

Datum přidání: 13. 7. 2021

Ve dnech 15. a 16. července 2021 bude bude dětská ordinace z důvodu dovolené uzavřena. Zastupuje MUDr. Nentvich ve Velkých Němčicích.

Cvrčovická neckyáda

Datum přidání: 1. 7. 2021

Pozvánka na 1. ročník Cvrčovické neckyády na řece Jihlavě, která se koná 14. srpna 2021.

Dovolená lékař Pohořelice

Datum přidání: 1. 7. 2021

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Michal Kříž, General Practitional, s. r. o., Pohořelice, Brněnská 1:

  • 5.-9. července 2021 a 2.-13. srpna 2021

Prázdninový provoz dětský lékař Vranovice

Datum přidání: 1. 7. 2021

V červenci a srpnu 2021 bude přechodně zkrácena ordinační doba v dětské ambulanci Vranovice:

  • pondělí: 8:00 – 12:00 hod.
  • úterý: 8:00 – 12:00 hod.
  • středa: 12:00 – 18:00 hod.
  • čtvrtek: 8:00 – 12:00 hod.
  • pátek: 8:00 – 12:00 hod.

Pomoc obcím postiženým tornádem

Datum přidání: 28. 6. 2021

Na obecním úřadě Přibice je umístěna pokladnička na finanční sbírku.

Transparentní účty nejvíce postižených obcí:

Obce v zasažené oblasti mají v současné době dostatek materiální pomoci (jsme v kontaktu přímo např. se starostkou Mikulčic) a je pro ně vhodnější spíše finanční podpora, za kterou pořídí přesně to, co aktuálně budou potřebovat. Proto obec Přibice upouští od materiální sbírky.

Zhoršená kvalita pitné vody

Datum přidání: 22. 6. 2021

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala naší a.s. Rozhodnutí o omezení používání nejakostní pitné vody č.j.: KHSJM 35800/2021/BV/HOK , které přikládám v příloze.

V současné době stále probíhá v souladu s §4 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, zjišťování a prověřování příčiny zvýšeného obsahu dusičnanů v dodávané vodě.

Tuto situaci řešíme ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví.

O vývoji situace Vás budeme informovat.

Jednání zastupitelstva obce

Datum přidání: 18. 6. 2021

V úterý 29. června 2021 se v zasedací místnosti obecního úřadu koná 20. jednání Zastupitelstva obce Přibice, začátek je v 18:00 hod. Pozvánka s programem je vyvěšena na úřední desce.

Návštěvnické centrum Mušov

Datum přidání: 18. 6. 2021

Informace o cestování v JMK

Datum přidání: 18. 6. 2021

Přehled akcí a aktuální a připravované výluky a omezení v dopravě v Brně a JMK. Informace.

Očkování

Datum přidání: 18. 6. 2021

MUDr. Petr Bartl oznamuje pacientům, že je možné očkovat se proti Covid-19 vakcínou Moderna v ordinaci ve Vranovicích. Zájemci o toto očkování mohou volat na číslo 519 433 332 na domluvu termínu. Přihlásit se mohou i neregistrovaní pacienti nad 16 let věku.

Krojované hody

Datum přidání: 18. 6. 2021

Návrh jízdních řádů

Datum přidání: 16. 6. 2021

Správa železnic zveřejnila návrh JŘ pro rok 2022. Online dostupný na https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-na-rok-2022. Souhrn tratí pro území JMK + tratě s objednávkou JMK – dokument PDF.


Odečty vodoměrů

Datum přidání: 14. 6. 2021

VaK Břeclav oznamují, že od  14. do 18. června 2021 budou provádět odečty vodoměrů. Žádáme občany, kteří mají vodoměr umístěný doma nebo na nepřístupném místě, aby vyvěsili stav na viditelné místo. Pracovník VaK nebude chodit do domů, pouze zanechá upozornění. Nebude-li stav vyvěšen, bude stav proveden odhadem.

Kvalita pitné vody

Datum přidání: 14. 6. 2021

Vodovody a kanalizace Břeclav upozorňují na zhoršení kvality vody na prameništi Nová Ves, která je zdrojem pro naši obec. Je možné, že voda v rozvodné vodovodní síti obce může mít vyšší obsah dusičnanů než stanoví vyhláška č. 252/2004 Sb., v platném znění. Z tohoto důvodu vodu z vodovodu do odvolání není doporučeno používat pro přípravu kojenecké stravy a doporučuje se omezit její spotřebu u dětí do cca 5 let, těhotných žen a chronicky nemocných osob.

Krojované hody Přibice

Datum přidání: 7. 6. 2021

Tradiční krojované hody se konají 26. a 27. června 2021. K tanci a poslechu hraje DH Dambořanka. Plakát s programem.

Provoz knihovny

Datum přidání: 2. 6. 2021

Od června do konce prázdnin bude místní knihovna otevřena v úterý v čase 15:30-18:30 hod.

Den dětí

Datum přidání: 31. 5. 2021

V sobotu 5. června 2021 se od 14:00 hod. na fotbalovém hřišti koná dětský den.

Noc kostelů

Datum přidání: 24. 5. 2021

V letošním roce se poprvé zúčastní celostátní akce Noc kostelů kostel svatého Bartoloměje v Ivani. Program.

Dotazníkové šetření

Datum přidání: 14. 5. 2021

V týdnu od 17. do 21. května 2021 budou studenti Masarykovy univerzity provádět v naší obci dotazníkové šetření s obyvateli, kteří vlastní nějakou zemědělskou půdu. Jedná se o šetření v rámci projektu Technologické agentury ČR, jehož cílem je zachytit, jak lidé přemýšlejí o způsobu hospodaření a využití půdy ve vazbě na proměny české krajiny (s důrazem na zesilující sucho).