Home Zveřejňujeme
Zveřejňujeme PDF Tisk Email

 

 

 

Rozpočet obce

rok 2019 -  zveřejněno 19.12.2018

rok 2018  - zveřejněno 15.12.2017

rok 2017 - zveřejněno 2.1.2017

 

 

Rozpočtová opatření rok 2018

1/2018 - zveřejněno 15.2.2018

2/2018 - zveřejněno 18.4.2018

3/2018 - zveřejněno 12.6.2018

4/2018 - zveřejněno 3.10.2018

5/2018 - zveřejněno 7.11.2018

6/2018 - zveřejněno 19.12.2018

 

Rozpočtová opatření rok 2017

1/2017 - zveřejněno 23.3.2017

2/2017 - zveřejněno 4.4.2017

3/2017 - zveřejněno 1.6.2017

4/2017 - zveřejněno 13.7.2017

5/2017 - zveřejněno 27.7.2017

6/2017 - zveřejněno 27.9.2017

7/2017 - zveřejněno 13.11.2017

8/2017 - zveřejněno 24.11.2017

9/2017 - zveřejněno 15.12.2017

10/2017 - zveřejněno 17.1.2018

 

 

Závěrečný účet obce za rok 2017

Závěrečný účet - zveřejněno 18. 6. 2018

 

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Inventarizační zpráva za rok 2017

Výkaz Fin 2-12M

 

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu

2020-2021 - zveřejněno 19.12.2018

2019-2020 - zveřejněno 15.12.2017

2018-2019 - zveřejněno 7.3.2017

 

 

Ceník informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice 

 

 

 
, Powered by Joomla!