Home Odpady
Odpady PDF Tisk Email

Informace o odpadovém hospodářství v obci    

                               tlačítko mojeodpadky

 

 

Kalendář svozu odpadu na rok 2019 

 

 

Kalendář svozu odpadu na rok 2018

 

svoz odpadu 2018 

 

Mapa rozmístění kontejnerů na bioodpad, textil a sklo - zde

 

Sběr objemného odpadu

Sběrné místo - v zahradě za domem č. 53 v Těšině. Vstup do zahrady je od přejezdu u kolejí. 

Termín: vždy druhá sobota v měsíci v čase od 9 do 10 hod.

Případně v pracovní dny po předchozí domluvě na tel.č. 519 432 223. 

Termíny pro rok 2018: 13. ledna, 10. února, 10. března, 14. dubna, 12. května,

9. června, 14. července, 11. srpna, 8. září, 13. října, 10. listopadu, 8. prosince 

 

Obecně závazné vyhlášky obce: 

Obecně závazná vyhláška obce Přibice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - pdf

-  přílohy č. 1, 2, 3, 4  - pdf

-  přílohy č. 5, 6, 7  - pdf

Obecně závazná vyhláška obce Přibice č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  - pdf

  

Formuláře STKO

  

Mapka svozu odpadů v obci

Screenshot 2015-07-02 16.12.13

 

 

Informace pro ty, kteří dotazník s požadavkem na popelnice neodevzdali na obecní úřad.

 

Informace o odpadovém hospodářství v obci

   

Další materiály k třídění odpadů

Informační brožura STKO - odkaz

Prezentace o nakládání s odpady - odkaz

Informace k zamykání popelnic - článek

Živnostníci jako původci odpadu - článek

 

Další praktické informace

Rozměry popelnic:

Velká popelnice.

Malá popelnice.

 

Kontejnery na sklo  

Po obci je rozmístěno celkem 5 dvojic kontejnerů na sklo (čiré, barevné). 

- nad obecním úřadem

- u lokálky

- u horního obchodu

- u hospody U Vdolka

- u bytovek

 

Kontejner na sběr použitého textilu 

Od 1. 6. 2014 je u horního obchodu umístěn kontejner na použitý textil.

Kontejner vyváží firma Revenge, a.s. 1x týdně.

(V případě nedostatečné kapacity je možno počet kontejnerů navýšit.)

 

Kontejnery na bioodpad

7.3.2014 byly v obci Přibice rozmístěny kontejnery na bioodpad.

Do těchto kontejnerů lze vhazovat pouze větve, trávu, listí atp. Umístění:

- ve Sliníku u lípy

- na Hlavní pod lipou

- u garáží u lokálky

- u nových garáží u bytovek

- u Jamy

 

 .........................................................................................................................................................

 

 

Informace o změnách ve svozu odpadů v obci  -  pdf

 

Analýzy potenciálu produkce odpadu k projektu "Nakládání s odpadem v obci Přibice"  -  pdf

 

Projektová dokumentace k projektu "Nakládání s odpadem v obci Přibice"  -  pdf

 

Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na služby "Svoz komunálního odpadu na území obce Přibice"  -  pdf

 

Dotazník -  Inteligentní svoz a nakládání s odpady "ISNO"  -  pdf

 

 

 

 

Aktualizováno Pondělí, 17 Prosinec 2018 13:59
 
, Powered by Joomla!